BẢNG GIÁ GIƯỜNG

 Chất liệu   Đơn vị tính   Đơn giá   Bảo hành 
Giường 1.6*2m
MFC An Cường, dát phản dày 18mm
 Cái           7,600,000 3 năm
Giường 1.6*2m
MFC chống ẩm An Cường, dát phản dày 18mm
 Cái           8,200,000 3 năm
Giường 1.6*2m
MDF chống ẩm phủ Melamine An Cường, dát phản dày 18mm
 Cái           9,300,000 3 năm
Giường 1.8*2m
MFC An Cường, dát phản dày 18mm
 Cái           8,700,000 3 năm
Giường 1.8*2m
MFC chống ẩm An Cường, dát phản dày 18mm
 Cái           9,400,000 3 năm
Giường 1.8*2m
MDF chống ẩm phủ Melamine An Cường, dát phản dày 18mm
 Cái         10,200,000 3 năm
Giường Laminate 1.6*2m
Laminate An Cường, dát phản MDF chống ẩm phủ Melamine dày 18mm
 Cái         11,900,000 3 năm
Giường Laminate 1.8*2m
Laminate An Cường, dát phản MDF chống ẩm phủ Melamine dày 18mm
 Cái         12,900,000 3 năm
Giường gỗ Óc chó 1.6*2m  Cái         22,900,000 3 năm
Giường gỗ Óc chó 1.8*2m  Cái         25,500,000 3 năm
icon icon