Bảng giá

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM
 Hạng mục   Đơn vị tính   Đơn giá 
THIẾT KẾ
Thiết kế nội thất  m2                                                        175,000
Thiết kế nội thất cao cấp  m2                                                        260,000
TỦ BẾP
 Ancata 
Ancata chống ẩm  md                                                     8,200,000
 An Cường 
An cường MFC chống ẩm  md                                                     4,700,000
An cường MDF chống ẩm   md                                                     5,000,000
TỦ ÁO
 Ancata 
Ancata chống ẩm  m2                                                     4,950,000
Ancata Premium  m2                                                     7,800,000
 An Cường 
An cường MFC  m2                                                     2,550,000
An cường MFC chống ẩm  m2                                                     2,850,000
An cường MDF chống ẩm   m2                                                     3,150,000
GIƯỜNG
 Ancata - Giường KT 1.6x2m 
Ancata chống ẩm  Cái                                                    15,200,000
Ancata Premium  Cái                                                    23,800,000
 Ancata - Giường KT 1.8x2m 
Ancata chống ẩm  Cái                                                    16,500,000
Ancata Premium  Cái                                                    25,900,000
 An Cường - Giường 1.6x2m 
An cường MFC  Cái                                                     7,600,000
An cường MFC chống ẩm  Cái                                                     8,500,000
An cường MDF chống ẩm   Cái                                                     9,400,000
 An Cường - Giường 1.8x2m 
An cường MFC  Cái                                                     8,700,000
An cường MFC chống ẩm  Cái                                                     9,400,000
An cường MDF chống ẩm   Cái                                                    10,200,000
     
Báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại nội thành Hà Nội.  
Báo giá chưa bao gồm 10% VAT.    
Báo giá đã bao gồm bản lề giảm chấn, ray bi loại thường đối với gỗ An Cường, bản lề và ray âm giảm chấn Blum đối với gỗ Ancata.