BẢNG GIÁ TỦ ÁO

 Chất liệu   Đơn vị tính   Đơn giá   Bảo hành 
MFC
Thùng và cánh MFC An Cường
 m2            2,550,000 3 năm
MFC chống ẩm
Thùng và cánh MFC chống ẩm An Cường
 m2            2,850,000 3 năm
MDF chống ẩm
Thùng cánh MDF chống ẩm phủ Melamine An Cường
 m2            3,200,000 3 năm
Acrylic
Thùng MFC, cánh Acrylic An Cường
 m2            4,300,000 3 năm
Acrylic
Thùng MFC chống ẩm, cánh Acrylic An Cường
 m2            4,700,000 3 năm
Acrylic
Thùng MDF chống ẩm phủ Melamine, cánh Acrylic An Cường
 m2            5,050,000 3 năm
Laminate
Thùng MFC, cánh MDF chống ẩm phủ Laminate An Cường 2 mặt
 m2            3,300,000 3 năm
Laminate
Thùng MFC chống ẩm, cánh MDF chống ẩm phủ Laminate An Cường 2 mặt
 m2            3,700,000 3 năm
Laminate
Thùng MDF chống ẩm phủ Melamine, cánh MDF chống ẩm phủ Laminate 2 mặt
 m2            4,050,000 3 năm
Laminate - Kingdom
Thùng cánh MDF chống ẩm phủ Laminate An Cường 2 mặt
 m2            5,400,000 3 năm
Óc chó
Thùng dày 18mm, cánh dày 21mm
 m2            8,900,000 3 năm
icon icon