Chị Huyền. Hoa Sữa 7-04, Vinhome Riverside Sài Đồng