BẢNG GIÁ TỦ BẾP

 Chất liệu   Tủ trên + dưới   Tủ dưới   Tủ trên   Bảo hành 
Kích thước tủ dưới: H850 x D600. Tủ trên: H700 x D350
Tủ bếp MFC & MDF
Thùng cánh MFC chống ẩm An Cường     4,700,000   2,400,000   2,300,000 3năm
Thùng cánh MDF chống ẩm phủ Melamine An Cường     5,000,000   2,600,000   2,400,000 3 năm
Tủ bếp Acrylic
Thùng MFC chống ẩm An Cường, cánh MDF phủ Acrylic An Cường.     6,400,000   3,300,000   3,100,000 3 năm
Thùng gỗ nhựa Picomat, cánh MDF phủ Acrylic An Cường     8,600,000   4,400,000   4,200,000 3 năm
Tủ bếp Laminate
Thùng MFC chống ẩm An Cường, cánh MDF chống ẩm phủ Laminate An Cường.     6,000,000   3,100,000   2,900,000 3 năm
Thùng gỗ nhựa Picomat, cánh MDF chống ẩm phủ Laminate An Cường     7,900,000   4,100,000   3,800,000 3 năm
Tủ bếp gỗ Óc chó
Thùng dày 18mm, cánh dày 21mm   11,800,000   6,000,000   5,800,000 3 năm
Đá
1 Đá Kim sa đen     1,100,000      
2 Đá Kim sa trắng     1,200,000      
icon icon